Fulya Yalezan Yılmaz Kimdir?KurumlarımızAkreditasyonlarımızÖğrenci ReferanslarımızProgram Ortaklarımızİletişim
Fulya YALEZAN YILMAZ
Akademik Hazırlık

Türkiye'de üniversite eğitiminde bazı devlet ve çoğu özel okul kendilerine has Proficiency dediğimiz İngilizce Yeterlik sınavları uygulamaktadır. Bu sınavları geçen öğrenciler hazırlık sınıfını atlayıp fakültedeki eğitimlerine başlayabilmektedir. TEC Istanbul her üniversitenin farklı Proficiency sınavına hakim olup uzman eğitim kadrosuyla öğrencileri sınava hazır hale getirmektedir.

Bahçeşehir Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi modüler sistem uygulamaktadır. Lisans Hazırlık öğrencileri için modüler sistem (kur sistemi) uygulanmaktadır. Akademik Yıl, 16 haftadan oluşan birleşik modül, 8'er haftadan oluşan 2 (iki) modül olmak üzere toplam 3 (üç) modülden oluşmaktadır. Birinci dönem (Güz Dönemi) 16 haftalık birleşik modülü, 2.dönem (Bahar Dönemi) 8'er haftadan oluşan 2 modülü kapsar.
İngilizce Yeterlik Sınavı'ndan geçme notu nedir?
Lisans öğrencileri için geçme notu 100 (yüz) üzerinden 60 (altmış) puan,
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı öğrencileri için geçme notu 100 (yüz) üzerinden 80 (seksen) puan,
MYO öğrencileri için geçme notu 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) puandır. Dikey geçiş düşünen MYO öğrencilerinin 60 (altmış) puan almaları gerekmektedir.
Ayrıca aşağıdaki Uluslar arası sınavlardan belirtilen skorları alanlar hazırlıktan muaf tutulur.
Öğrencilerin Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan yeterli puanı almaları gerekmektedir.
Lisans ve dikey geçiş düşünen MYO öğrencileri için: TOEFL PBT 537, TOEFL IBT 74, IELTS 6

MYO öğrencileri için: TOEFL PBT 477, IBT 53I ,IELTS 5

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı öğrencileri için: TOEFL PBT 567, IBT 86, IELTS 7,5

Boğaziçi Üniversitesi

İngilizce Yeterlilik Sınavı (BÜYES) 3 bölümden oluşur: Duyduğunu Anlama, Okuduğunu Anlama ve Yazılı İfade.
Sınavı geçmek için öğrencinin toplam 60 ("C"'ye eşdeğer) ya da üzeri bir not alması gerekir. Sınavın Yazılı İfade bölümünden geçer not alamayan öğrenci sınavın tümünde başarısız sayılır. Sınav sonuçları harflerle ifade edilir. A, B ve C geçer notlardır
TEC ISTANBUL olarak uzman eğitim kadromuzla Boğaziçi Üniversitesinin sistemine uygun eğitimimizle başarıyı garanti ediyoruz.

Doğuş Üniversitesi

Doğuş Üniversitesi'nin hazırlık atlama sınavı DÜİYES'dir.
DÜİYES I Sınavı, 2 saat sürecek olan ve öğrencilerin genel İngilizce bilgisini test eden çoktan seçmeli bir sınavdır. DÜİYES I sınavında başarılı olan öğrenciler DÜİYES II sınavına girmeye hak kazanırlar. Başarılı olamayan öğrenciler ise, sınav sonuçlarına göre Hazırlık Sınıfındaki uygun düzeye yerleştirilecektir.

DÜİYES II, eşit ağırlıklı dört bölümden (Okuma, Yazma, Dinleme ve Dilbilgisi) oluşur. DÜİYES II sınavında başarılı olan öğrenciler, Fakültelerinde eğitime başlarlar. DÜİYES II sınavında başarısız olan yeni ve halen Hazırlık Sınıfına devam eden eski kayıtlı öğrenciler ise sınav sonuçlarına göre Hazırlık Sınıfındaki uygun düzeye yerleştirilir. DÜİYES II sınavında başarısız olan halen Hazırlık Sınıfına devam eden eski kayıtlı öğrenciler önceki düzeylerinden daha aşağı bir düzeye yerleştirilmezler.

Haliç Üniversitesi

Haliç Üniversitesi'ne kayıt yaptıran İşletme Fakültesi İşletme İngilizce, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik , Amerikan Kültürü ve Edebiyatı , İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümünde öğrenciler İngilizce yeterlilik sınavına girerler. İngilizcesi yetersiz olan öğrenciler, Üniversitenin Hazırlık sınıfında İngilizce Hazırlama programına devam ederler.
Haliç Üniversitesi İşletme (İngilizce Programında) öğretim dili İngilizce olduğundan öğrencilerin çok iyi düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Bu düzey TOEFL 213 veya IELTS 6.5 düzeyine eşdeğerdir. Bu düzeyde İngilizce bilmeyen öğrenciler İngilizce Hazırlama Programında düzeylerini geliştirmek durumundadırlar.

Her yıl yeni kayıt yaptıran öğrenciler ya Haliç Üniversitesinin İngilizce Yeterlik Sınavını başararak, ya da TOEFL, IELTS gibi sınav belgeleri getirerek İngilizce Hazırlama Programından muaf olmaktadırlar.
TEC ISTANBUL olarak uzman eğitim kadromuzla Haliç Üniversitesinin sistemine uygun eğitimimizle başarıyı garanti ediyoruz.

Işık Üniversitesi

Hazırlık programına katılmadan, doğrudan bölümdeki derslerime başlamak için TOEFL sınavından 80 , IELTS sınavından 7 alınması zorunludur. İngilizce Yeterlilik Sınavı (Proficiency Test) yaklaşık 4 saat süren ve öğrencilerin İngilizce okuma, dinleme ve yazma becerilerini ölçen bir sınavdır.
Hazırlık programında öğrenciler 'Track' adı verilen 4 ayrı seviyeye ayrılır.
Track1: Başlangıç seviyesi
Track 2: Alt-Orta seviyesi
Track 3: Orta seviye
Track 4: İleri seviye
Track 1 öğrencilerin programı 7 haftalık 5 çeyrek dönemden oluşur. Track 2-3 ve 4 öğrencilerin programı ise 7 haftalık 4 çeyrek dönemden oluşur.

İstanbul Teknik Üniversitesi

ITU Proficiency sınavı yılda dört kez olmak üzere: Eylül, Ocak, Haziran ve Temmuz aylarında yapılmaktadır.ITU SUNY programına girenler ise TOEFL PBT KURUMSAL, TOEFL IBT uluslar arası sınavlarından 79-80 almaları gerekmektedir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi eğitim ve öğretim dili "Yoğun Yabancı Dil Destekli Türkçe" olarak programlanmıştır. Üniversiteye kayıt yaptıran tüm öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı'na girerler. Yeterlik sınavında başarılı olanlarla, diğer kurumlarca verilen son iki yılda alınmış TOEFL ve Cambridge Proficiency sınavlarının birinden geçer not alanlar, yerleştirildikleri lisans veya önlisans programına devam ederler. İngilizce düzeyi yetersiz olan öğrenciler bir akademik yıl süreli İngilizce Hazırlık eğitimi alırlar. Bu programı başarıyla tamamlayanlar, yerleştirildikleri lisans//d246nlisans bölümlerine devam ederler.

Koç Üniversitesi

Koç Üniversitesi'ne kabul edilen ve İngilizce seviyesi yeterli olmayan öğrenciler Üniversite'nin Dil Hazırlık Okulu tarafından hazırlanan programı izlerler. Öğrencilerin İngilizce dil yeterlilikleri Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen Kurumsal TOEFL sınavının yanı sıra, TOEFL IBT, TOEFL PBT ve IELTS sınavları gibi yabancı dil sınavlarından elde ettikleri başarıya göre belirlenir.
KU ELC Kurumsal TOEFL Sınavı TOEFL IBT TOEFL PBT IELTS
550/4 80/20 550/4 6,5
TEC ISTANBUL olarak uzman eğitim kadromuzla Koç Üniversitesinin sistemine uygun eğitimimizle başarıyı garanti ediyoruz.

Okan Üniversitesi

Okan Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı'nda başarılı olan veya hazırlık programlarını başarıyla tamamlayarak üniversitenin diğer bölümlerinde öğrenimlerine devam eden öğrencilere İngilizce derslerinde kendi eğitim alanlarına yönelik "İleri İngilizce" ve "Alan İngilizcesi" dersleri verilmektedir.

Sabancı Üniversitesi

ELAE, Sabancı Üniversitesi'ne yerleştirilen öğrencilerin lisans programlarında başarılı olabilmeleri için gerekli olan akademik yetilere ve İngilizce düzeyine sahip olduklarını ölçmek amacıyla Diller Okulu tarafından, önceden belirlenmiş standart bir başarı düzeyine göre değerlendirilen bir yeterlilik sınavıdır.ELAE yılda beş kez düzenlenmektedir.
Sabancı Üniversitesi'ne kabul edilmiş tüm yeni öğrenciler kayıt oldukları akademik yılın başındaki ELAE sınavını almakla yükümlüdürler. Sınavdan geçer not alabilen öğrenciler doğrudan Birinci Yıl derslerine başlarlar. Sınavda aldıkları nota bağlı olarak geri kalan diğer öğrencilerse Temel, Orta ve İleri olmak üzere üç farklı seviyede İngilizce derslerine yerleştirilirler. Yoğunlaştırılmış İngilizce derslerine devam etmekte olan öğrencilerse İleri Düzeydeki derslerinde yeterli başarıyı göstermiş olmak koşuluyla herhangi bir ELAE Sınavı'na girebilirler.
IELTS'den 6,5 alan öğrenciler hazırlıktan muaf olma hakkına sahiptir.
TEC ISTANBUL olarak uzman eğitim kadromuzla Sabancı Üniversitesinin sistemine uygun eğitimimizle başarıyı garanti ediyoruz.

Yeditepe Üniversitesi

Yeterlik sınavından 100 üzerinden 60 alan öğrenci başarılı sayılır. Yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenciler, en çok iki akademik yıl İngilizce Hazırlık Bölümüne devam ederler.

Seviye tespit sınavında C grubuna giren öğrenciler, Hazırlık Programı'nın açtığı yaz programına devam edip başarılı olduklarında, izleyen dönemde fakültelerinde ya da yüksekokullarında eğitim ve öğretime devam ederler.
Yabancı Dil Seviye Grupları:
Hazırlık Programı eğitim programı C, B ve A seviyelerinden oluşmaktadır. Bir öğrencinin fakülteye devam edebilmesi için A kurunu başarıyla bitirmesi gerekmektedir.
A Seviyesi :
Eğitim-öğretim süresi bir dönem olup, bu dönem sonunda başarılı olan öğrenci fakültesine, yüksekokuluna gider, aksi halde aynı seviyede öğrenimini tekrarlar.
B Seviyesi:
Eğitim-öğretim süresi bir dönem olup başarılı olan öğrenci bir üst seviyeye devam eder. Başarısızlık halinde aynı seviye tekrar edilir.
C Seviyesi:
Eğitim-öğretim süresi bir dönem olup, başarılı olan öğrenci bir üst seviyeye devam eder. Başarısızlık halinde aynı seviyede öğrenim tekrar edilir.
TEC ISTANBUL olarak uzman eğitim kadromuzla Yeditepe Üniversitesinin sistemine uygun eğitimimizle başarıyı garanti ediyoruz.

a a a a a a